نام تعاونی :

رئیس هیئت مدیره:

توضیحات کلی :

تعاونی مسکن معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل نیروی دریایی

دکتر علی وکیلیان زند

تعاونی مسکن کارکنان معاونت مهندسی و پدافندغیرعامل نیروی دریایی ارتش در تیرماه سال ۱۳۹۲ پروژه ۴۱ طبقه مرجان را در مجموعه شهرک مسکونی چیتگر، پهنه  نارنجستان استارت زد.

تعاونی مسکن معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل نیروی دریایی در آذرماه سال 1392 تاسیس شد.
نشانی دفتر:
منطقه 22، بزرگراه حکیــم غــرب، بعد از تونل شهدای غزه، بلوار پژوهش شمال، جنب شهرک مسکونی چیتگر، برج 40 طبقه مرجان
کد پستی: 1496951678
شماره تماس:
77211566 – 021
77211379 – 021
وب سایت:
http://persian.maskanchitgar.ir