سرای محله1399/11/23 8:12:05

سرای محله هوانیروز – شهرک گلستان

سرای محله هوانیروز از جمله مراکز تازه تاسیس وابسته به منطقه 22 شهرداری تهران است که در ناحیه 2 این منطقه، در خیابان هوانیروز واقع شده است. در این مرکز که با مدیریت فاطمه ثمری مددکار و فعال اجتماعی اداره می گردد، کلاس های آموزشی، فرهنگی و ورزشی مطلوبی دایر ...

سرای محله گلستان – دهکده المپیک

سرای محله گلستان از جمله مراکز وابسته به شهرداری منطقه 22 تهران می باشد که در میدان اتریش واقع شده است. این مجموعه با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی، هنری، سلامت و کارگاه های مهارت آموزی مشغول ارائه خدمات به ساکنین دهکده المپیک می باشد. همچنین دفتر وب سایت محله ...

سرای محله کوهک – بلوار کوهک

سرای محله کوهک که در سال 1392 در محله کوهک تاسیس گردیده است، از جمله مراکز وابسته به منطقه 22 شهرداری تهران می باشد که با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی، هنری، سلامت، کارگاه های مهارت آموزی و کلاس های آموزشی، مشغول ارائه خدمات به ساکنین غرب تهران می باشد. ...

سرای محله قائم – شهرک گلستان

سرای محله قائم از جمله مراکز وابسته به شهرداری منطقه 22 تهران می باشد، که در سال 1389 در شهرک گلستان تاسیس گردیده است. این مرکز با ارائه برنامه های متنوع فرهنگی، هنری، سلامت و کارگاه های مهارت آموزی در خدمت ساکنین غرب تهران می باشد. سرای محله قائم دارای ...

سرای محله شهید باقری – شهرک شهید باقری

سرای محله شهید باقری از جمله مراکز وابسته به شهرداری منطقه 22 تهران می باشد که در شهرک شهید باقری واقع شده است. از جمله بخش های فعال در این مراکز که با ارائه برنامه های متنوع فرهنگی، هنری، سلامت و کارگاه های مهارت آموزی مشغول ارائه خدمات به ساکنین ...

سرای محله دریاچه شهدای خلیج فارس – منطقه 22

سرای محله دریاچه شهدای خلیج فارس از جمله مراکز وابسته به شهرداری منطقه 22 تهران است. این مرکز با دارا بودن بیش از 6 سال سابقه فعالیت، تنها مرکز دارنده سرپرستی NGO در منطقه بوده و در زمینه هایی چون؛ برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی، هنری، سلامت و کارگاه های ...

سرای محله آبشار- شهرک شهاب شهر

سرای محله آبشار از جمله مراکز وابسته به شهرداری منطقه 22 تهران می باشد که در سال 1389 در شهرک شهاب شهر تاسیس گردیده است. این سرای محله در زمینه های متعددی نظیر؛ محیط زیست، آسیب های اجتماعی، زنان بد سرپرست و بی سرپرست، اعتیاد و رسیدگی به نیازمندان محله، ...