نام تعاونی :

نام مدیر عامل :

توضیحات کلی :

شرکت تعاونی مسکن شماره دو کارکنان دانشگاه تهران

حمید غفاری

شرکت تعاونی مسکن شماره دو کارکنان دانشگاه تهران مربوط به کارکنان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران می باشد.

شرکت تعاونی مسکن شماره دو کارکنان دانشگاه تهران با شماره ثبت 99428 و شناسه ملی 10101434188 در شهریور ماه سال 1372 تاسیس شد.
  • پروژه دانشگاه تهران (دو فاز) – بلوار امیرکبیر جنب بازار روز
نشانی:
محله جمالزاده، خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی، پلاک 21، پاساژ تجاری یکتا، بلوک شمالی، طبقه سوم، واحد 6
کدپستی: 1419943156