مدارس منطقه 221399/11/23 7:56:35

مجتمع آموزشی غیر دولتی هوشمند مهر ماندگار – شهرک گلستان

ابتدایی (دوره اول و دوم) - متوسطه (دوره اول و دوم) دخترانه و پسرانه مجتمع آموزشی مهر ماندگار در سال 1392 در منطقه 22 تهران تاسیس گردید. این مجتمع که در زمان آغاز فعالیت خود در منطقه 22 دارای رزومه موفقی در مناطق 2 و 5 تهران بود، پس از ...

دبیرستان دخترانه عادی دولتی ریحانه النبی – شهرک شهید باقری

متوسطه دوره اول دبیرستان دخترانه ریحانه النبی از جمله مدارس دولتی منطقه 5 آموزش و پرورش می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه در مقطع متوسطه دوره اول مشغول به فعالیت می باشد. نشانی مدرسه ریحانه النبی: منطقه 22، بزرگراه همت (غرب)، شهرک ...

مجتمع آموزشی دخترانه غیردولتی ایران فردا – شهرک گلستان

پیش دبستان و دبستان مجتمع دخترانه ایران فردا از جمله مراکز آموزشی غیردولتی آموزش و پرورش منطقه 5 می باشد که در سال ۱۳۹۷ در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران احداث گردیده است . این مجتمع در مقاطع پیش دبستان و ابتدایی (دوره اول و دوم) در فضایی متفاوت و ...

دبستان دخترانه عادی دولتی ساجده – شهرک شهید باقری

ابتدایی دوره اول و دوم   دبستان دخترانه ساجده یکی از مدارس دولتی منطقه 5 آموزش و پرورش می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه دخترانه در مقاطع ابتدایی دوره اول و دوم مشغول به فعالیت می باشد. نشانی دبستان ساجده: منطقه 22، ...

دبیرستان دخترانه غیردولتی سما 2 – دهکده المپیک

متوسطه دوره اول دبیرستان دخترانه سما 2 که از جمله مدارس دولتی منطقه 5 می باشد، در محدوده منطقه 22 واقع شده است. این دبیرستان در سال 1379 و زیر نظر سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در زمینی به مساحت 1104 متر مربع، با زیر بنای 1330 متر ...

مدرسه دخترانه غیردولتی رویا – شهرک گلستان

پیش دبستان و دبستان مدرسه دخترانه رویا یکی از مدارس غیردولتی منطقه 5 آموزش و پرورش می باشد که در سال 1390 و در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران احداث گردیده است. این مدرسه در مقاطع پیش دبستان و ابتدایی (دوره اول و دوم) مشغول به فعالیت می باشد. مدرسه ...

دبستان دخترانه عادی دولتی شهید مطهری – دهکده المپیک

ابتدایی دوره اول و دوم دبستان شهید مطهری یکی از  مدارس دولتی دخترانه منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه در مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) مشغول به فعالیت می باشد. نشانی دبستان شهید مطهری: منطقه 22، انتهای بلوار دهکده ...

مجتمع آموزشی دخترانه عادی دولتی شهدای راه آهن – شهرک گلستان

دبستان و متوسطه دوره اول مجتمع آموزشی دخترانه شهدای راه آهن یکی از مدارس دولتی منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مرکز آموزشی در مقاطع ابتدایی (دوره اول و دوم) و متوسطه دوره اول مشغول فعالیت می باشد. نشانی مجتمع آموزشی ...

مدرسه دخترانه غیردولتی ستاره نو – شهرک گلستان

پیش دبستان و دبستان پیش دبستان و ابتدایی (دوره های اول و دوم) غیردولتی دخترانه ستاره نو در سال ۱۳۹۵ در منطقه ۵ اداره آموزش و پرورش در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری تهران تاسیس گردید. برای این مرکز آموزشی امکاناتی نظیر؛ سایت کامپیوتری، نمازخانه، کتابخانه، آزمایشگاه شیمی، چمن مصنوعی و ...