همواره در منطقه 22 پروژه هایی وجود دارند که به صورت تعاونی و با شرایط مختلف، واحدهای مسکونی خود را واگذار می نمایند. خرید و فروش امتیاز واحدهایی با این شرایط –که غالبا ارگانی و سازمانی می باشند- در بازار مسکن قابل انجام بوده و بدون شک چنین پروژه هایی با توجه به موقعیت مکانی، کیفیت ساخت و پیشرفت فیزیکی که دارند، مشتریان خاص خود را نیز دارا می باشند.

در این میان تعاونی هایی نیز هستند که وقتی توان پرداخت اعضا خود را پایین تر از روند پیشرفت پروژه می بینند، جهت تسریع روند ساخت، برای هر واحد، مبلغی را به عنوان وام درنظر می گیرند که این وام روی واحد لحاظ شده و پرداخت اقساط وام نیز به بعد از تحویل واحد موکول می گردد.

غالبا چنین واحدهایی که مبلغی بعنوان وام برای آنها در نظر گرفته شده است و شرایط بازپرداخت طولانی مدتی نیز دارند، برای خریداران جذاب بوده و مشتریان بیشتری تمایل دارند تا در پروژه های وام دار حضور یابند.

در چنین شرایطی بطور مثال؛ مشتری برای خرید یک واحد می بایست در ابتدا 50 درصد از مبلغ را بعنوان پیش پرداخت، واریز نماید. بخشی از مبلغ باقیمانده نیز بصورت وام کسر شده و بخش دیگر در قالب اقساط پرداخت خواهد شد. قطعا شرایطی نظیر مورد مذکور می تواند هر خریداری را وسوسه نماید تا بصورت جدی به خرید چنین واحدی فکر کند.

اما خریداران باید توجه داشته باشند که وامی که تعاونی، فروشنده و یا مشاور املاک به آنها وعده می دهد تا چه حد جدی بوده و در کدام مرحله اجرایی است. چرا که اگر این وام تنها در مرحله صحبت باقی مانده و به نتیجه نرسد، خریداری که به پشتوانه چنین وامی اقدام به خرید نموده است، متضرر خواهد شد.

نکته حائز اهمیت دیگری که خریداران باید بدان توجه نمایند این است که؛ وام مورد نظر به خریدار منتقل خواهد شد یا خیر؟ چرا که در برخی پروژه ها، وام تنها به عضو اصلی تعلق گرفته و اقساط نیز از فیش حقوقی همان فرد کسر خواهد شد که با توجه به این فرایند، وام در چنین پروژه هایی قابل انتقال نبوده و خریدار ناگزیر است در همان ابتدای کار، کل مبلغ وام را به حساب فروشنده واریز نماید.

علاوه بر موارد فوق، ضروریست خریدار در خصوص زمان بازپرداخت، میزان سود دریافتی و اینکه آیا اساسا چنین وامی ارزش دارد یا خیر، با فردی آشنا به امور بانکداری مشورت نماید.

نگارنده؛ بزرگمهر کیانی