تابلو اعلام قیمت

اطلاع از آخرین قیمت ها در معاملات املاک و پروژه های منطقه 22
ردیفنام پروژه/برجواحد/متراژقیمت آخرین معامله
(به تومان)
تاریخ اخرین معاملهقیمت قبل
(به تومان)
تاریخ قبلنوسانات(درصد)
1پروژه نارنجستان 4 تعاونی ابنیه آکام10414600000001401/04/1613000000001401/03/282.08E+19
2پروژه مرجان نیروی دریایی ارتش12016300000001401/04/1617200000001401/03/28-1.548E+19
3پروژه مروارید بقیه الله 2
تعاونی نامی اریکه پارسیان
15524000000001401/04/1622500000001401/03/283.375E+19
4پروژه برلیان مروارید شهر
شرکت مهرآفرین
9511800000001401/04/1610500000001401/03/281.365E+19
5پروژه خرازی فاز 2
تعاونی رزمندگان
11020700000001401/04/1618700000001401/03/283.74E+19
6پروژه خادمین شهرداری F11
شرکت تعاونی مسکن خادمین شهرداری
8823760000001401/04/1622880000001401/03/282.01344E+19
7پروژه البرز تعاونی ابنیه همت50 متر مسکونی
7 متر تجاری
11370000001401/04/1610200000001401/03/281.1934E+19
8پروژه مرجان نیروی دریایی ارتش8012000000001401/04/1613200000001401/03/28-1.584E+19
9پروژه مروارید بقیه الله 2
تعاونی نامی اریکه پارسیان
12519200000001401/04/1618500000001401/03/281.295E+19
10پروژه برلیان مروارید شهر
شرکت مهرآفرین
12715600000001401/04/1614500000001401/03/281.595E+19
11پروژه آفتاب مهتاب شرکت ملی نفت ایران11024200000001401/04/1623100000001401/03/282.541E+19
12پروژه زاگرس تعاونی ابنیه همتهر سه دانگ
60 متر مسکونی
15 متر تجاری
14500000001401/04/1613500000001401/03/287.41
13سهام هتل
برج تجارت لکسون
تعاونی ابنیه همت
13 متر12000000001401/04/1610500000001401/03/2814.29
14پروژه بانک ملی ایران
تعاونی بانک ملی
14029200000001401/04/1628000000001401/03/284.29
15پروژه ترنج دژبان10015700000001401/04/1615000000001401/03/284.67
16سهام شهرک چیتگر سنوات 20 تا 25 سال
(طرح توانمند سازی کارکنان ارتش)
507500000001401/04/166500000001401/03/2815.38
17پروژه میلان
تعاونی نامی اریکه پارسیان
13719500000001401/04/1618200000001401/03/287.14

مقایسه آگهی ها

مقایسه