جستجوی پیشرفته
اجاره

اجاره آپارتمان 100 متری

چیتگر (376 روز پیش)
رهن: 300,000,000 تومان
2
اتاق
سرویس بهداشتی
100
متر مربع
1399
سال ساخت
اجاره

اجاره آپارتمان 105 متری

چیتگر (377 روز پیش)
رهن: 300,000,000 تومان
2
اتاق
2
سرویس بهداشتی
105
متر مربع
1399
سال ساخت
اجاره

اجاره آپارتمان 83 متری

(377 روز پیش)
رهن: 250,000,000 تومان
2
اتاق
سرویس بهداشتی
83
متر مربع
1399
سال ساخت
فروش

فروش آپارتمان 77 متری

(377 روز پیش)
مبلغ: 2,194,500,000 تومان
2
اتاق
سرویس بهداشتی
77
متر مربع
1399
سال ساخت
فروش

فروش آپارتمان 109 متری

(377 روز پیش)
مبلغ: 4,905,000,000 تومان
2
اتاق
سرویس بهداشتی
109
متر مربع
1399
سال ساخت
اجاره

اجاره آپارتمان 75 متری

(379 روز پیش)
رهن: 130,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
2
اتاق
سرویس بهداشتی
75
متر مربع
1399
سال ساخت
اجاره

اجاره آپارتمان 61 متری

(382 روز پیش)
رهن: 100,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
2
اتاق
سرویس بهداشتی
61
متر مربع
1399
سال ساخت
اجاره

اجاره آپارتمان 85 متری

(383 روز پیش)
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 3,000,000 تومان
2
اتاق
سرویس بهداشتی
85
متر مربع
1399
سال ساخت