ایمان داشته باشید!

 

برای هر مشاوری در حرفه املاک پیش آمده است که با وجود تمام تلاش و پشتکار و درنظر گرفتن تمامی موارد حرفه ای، گاهی اوقات نمی شود که نمی شود!

در اینطور مواقع برای دوری از ناامیدی و حس منفی چه راهکاری دارید؟

آیا زمین بازی را ترک می کنید؟

یا به مبارزه و تلاش ادامه می دهید؟

باید بدانید اگر دارای چنین تجربه ای بوده اید و هنوز به کار املاک ادامه می دهید…

پس خودتان را باور دارید!

به خویشتن خود ایمان بیاورید!

 

مدرسه مشاورآموز با بزرگمهر کیانی