دوست مشاورم سلام!
بله درست شنیدید واقعا داستان معجزه می کنه!
فرقی هم نمی کنه که داری چه چیزی رو به چه کسی می فروشی! همین که پرزنت خودت رو در قالب داستان براش تعریف کنی… اون و مشتاق شنیدن کردی

با استفاده از عنصر روایت در پرزنت و بازدیدهاتون می تونید توجه مشتری تون رو کاملا و صد در صد داشته باشید و محدوده تاثیرگذاری تون خیلی بیشتر از قبل میشه.

داستان اگه درست و با ساختار خوب تعریف بشه امکان نداره ذهن مخاطب رو درگیر نکنه. بنابراین برای هر فایل و مشتری ای که داری از قبل فکر کن و یه داستان ساختارمند بساز و پرزنت خودت رو جذاب کن

داستان شهرزاد قصه گو رو که حتما شنیدی
اون هم برای نجات جونش از عنصر روایت استفاده کرد و موفق شد مخاطب خودش رو تشنه ی شنیدن ادامه داستان نگه داره!
درباره “راوی دانای کل” بررسی کن… مطمئن باش سرنخ خوبی بهت دادم

با ما همراه باش… تابعد