آزادراه تهران – کرج با پهنای 3 باند در هر مسیر در سال 1345 و با صرف هزینه ای بالغ بر 60 میلیون ریال افتتاح گردید.  هدف از احداث این آزادراه ایجاد سهولت در ارتباط تهران با حومه غربی و همچنین سکونت جمعیت مازاد تهران در حومه غربی آن بود.

در آزادراه تهران – کرج سه پمپ بنزین وجود دارد که یک پمپ در میانه های مسیر وردآورد در مسیر شرق به غرب و دو پمپ بنزین دیگر در مسیر غرب به شرق این آزادراه قرار گرفته است.

آزادراه تهران – کرج تا قزوین امتداد دارد و پس از گذر از این شهر در دو شاخه ادامه مسیر داده است که یکی از این شاخه ها با عبور از تاکستان، ابهر و زنجان به تبریز منتهی شده و شاخه دیگر به رشت می رسد.

همچنین این آزادراه یکی از مسیرهای دسترسی منطقه 22 تهران نیز محسوب می گردد.