ایستگاه 68 آتش نشانی با ریاست داود کرمی در منطقه 1 عملیات آتش نشانی تهران -گستره مناطق 5، 21 و 22– در شهرک شهید باقری واقع شده است.

این ایستگاه بزرگراه همت از پایین شهرک نمونه‌ سپاه تا آزادشهر را تحت پوشش دارد.

نشانی ایستگاه 68 آتش نشانی:

منطقه 22، انتهای بزرگراه همت، شهرک شهید باقری، روبروی شهرداری منطقه‌ 22

شماره تماس:

44721040 – 021

44730501 – 021