ایستگاه شهید احمد کاظمی با ریاست محمد طالش خان در منطقه 1 عملیات آتش نشانی تهران -گستره مناطق 5، 21 و 22– در ابتدای پارک چیتگر واقع شده و دارای دو گروه حریق و نجات است.

این ایستگاه آزادراه تهران – کرج به سمت کرج حد فاصل بلوار دستواره تا بلوار پژوهش، آزادراه تهران – کرج به سمت تهران حد فاصل بلوار ایران خودرو تا بلوار کوهک، بزرگراه حکیم به سمت شرق حد فاصل بلوار ایران خودرو تا بلوار کوهک و بزرگراه حکیم به سمت غرب حد فاصل بلوار ایران خودرو تا بلوار پژوهش را تحت پوشش دارد.

نشانی ایستگاه 76 آتش نشانی:

منطقه 22، آزادراه تهران – کرج به سمت غرب، ابتدای پارک جنگلی چیتگر

شماره تماس:

44907766 – 021

44908020 – 021