باشگاه بدنسازی تاکتیک در شهرک گلستان واقع در منطقه 22 شهرداری تهران تاسیس شده است.

این باشگاه در رشته های مختلف ورزشی نظیر؛ فیتنس، بوکسینگ، زومبا، بدنسازی و حرکات موزون مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی باشگاه بدنسازی تاکتیک:

منطقه 22، شهرک گلستان، بلوار هاشم زاده، مابین سروستان ۱و۲

شماره تماس:

44719124 – 021