باشگاه ورزشی شاهین 5 با زیربنایی بالغ بر 600 مترمربع در مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر واقع در منطقه 22 شهرداری تهران قرار گرفته است.

این مرکز با برخورداری از تجهیزات و دستگاه هایی مدرن در رشته های؛ پیلاتس، ایروبیک، اسپینینگ، زومبا، کار با دستگاه، بدنسازی، ایرو فیتنس، فیتنس و حرکات موزون مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی باشگاه ورزشی شاهین 5:

منطقه 22، بزرگراه همت غرب، بعد از خروجی بزرگراه آزادگان، خروجی آبشار تهران، جنب دانشگاه علوم انتظامی امین، مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر

شماره تماس:

48931723 – 021