کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج

نشانی:

کیلومتر 16 جاده مخصوص کرج، بلوار کرمان خودرو، ساختمان صدف

شماره های تماس:

44986200 – 021

44986201 – 021

فکس:

44985200 – 021

درباره بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران پس از تشکیل و ثبت در مرداد ماه سال 1339، از فروردین ماه سال 1340 با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز به فعالیت نمود.

سرمایه اولیه این بانک 400 میلیون ریال بود که این سرمایه از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد.

بانک رفاه  9693 نیروی انسانی و 1028 شعبه فعال در سراسر کشور دارد.