شهرک گلستان

نشانی:

منطقه 22، شهرک گلستان، بلوار امیرکبیر، نرسیده به چهارراه گلها، پلاک 200

شماره تماس:

44766055 – 021

فکس:

44766049 – 021

درباره بانک سرمایه

بانک سرمایه به استناد ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی و در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و همچنین با رعایت سایر قوانین جاری و مقررات اساسنامه و نیز با هدف تسهیل و فراهم ساختن امکان مشارکت گسترده و فراگیر ملی و مردمی در تمامی فعالیتهای سازنده و مثمر ثمر اقتصادی در تیرماه سال 1384 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت گردید.

این بانک با عنوان شرکت بانک سرمایه (سهامی عام) و به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران و اولین بانک خصوصی با بیشترین سرمایه اولیه در کشور (3535 میلیارد ریال) تاسیس و از دیماه همان سال (1384) فعالیت خود را در عرصه بانکداری کشور آغاز نمود.