بزرگراه شهید آبشناسان یا بزرگراه ایران پارس بزرگراهی به طول 5 کیلومتر در شمال غربی تهران  است.

این بزرگراه که به نام سردار شهید حسن آبشناسان نامگذاری شده است از سمت غرب به فلکه دوم شهران و جاده سنگان – سولقان و از شرق به بزرگراه نیایش و بزرگراه اشرفی اصفهانی منتهی شده است.

بزرگراه آبشناسان یکی از پرترافیک ‌ترین بزرگراه‌های شهر تهران است و با دو بزرگراه شهید باکری و شهید ستاری تقاطع غیرهمسطح داشته و با بلوار های سردار جنگل، شاهین شمالی، جنت آباد و بزرگراه ستاری نیز دارای تقاطع می باشد.

سنگان – سولقان، شهران، جنت آباد، شاهین و سردار جنگل از مهم‌ترین محله‌های حاشیه این بزرگراه هستند.

سازمان آب(منبع ذخیره)، بوستان بهاره، پمپ گاز آبشناسان، بوستان یاس، بوستان نیایش و مرکز فنی معاینه خودرو نیز در حاشیه بزرگراه شهید آبشناسان قرار گرفته اند.

شهران، خیابان عسگری، خیابان یاس سوم، خیابان خیابانی، بزرگراه شهید باکری، بلوار جنت آباد، خیابان شاهین‌شمالی، خیابان ایرانشهر، بلوار امام حسین(ع)، بزرگراه شهید ستاری، بلوار سردار جنگل، خیابان نور، بزرگراه شهید اشرفی‌اصفهانی و بزرگراه نیایش از جلمه مهم‌ترین ورودی ها و خروجی‌های این بزرگراه از غرب به شرق هستند.