تک منظوره

نشانی:

منطقه 22، دهکده المپیک، خیابان بیست و پنجم

شماره تماس:

۴۴۷۱۰۴۲۰ – 021

درباره جایگاه سوخت

به محل عرضه سوخت و روان سازها برای خودروها، جایگاه سوخت یا همان پمپ بنزین اطلاق می گردد.

سازه اکثر جایگاه‌ها شبیه به هم بوده و معمولا مخزن در زیر زمین قرار دارد و سوخت به دستگاه تحویل دهنده پمپ می گردد.

در جایگاه های سوخت برای پر کردن مخزن از کامیون باری مخزنی استفاده می شود.