ابتدایی دوره اول و دوم

دبستان شهید مطهری یکی از  مدارس دولتی دخترانه منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه در مقطع ابتدایی (دوره اول و دوم) مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی دبستان شهید مطهری:

منطقه 22، انتهای بلوار دهکده المپیک

شماره تماس:

021-44703636