پیش دبستان و دبستان

مدرسه غیردولتی هوشمند نور تعالی در مقاطع پیش دبستان و ابتدایی (دوره اول و دوم) در شهرک دانشگاه شریف مشغول به فعالیت می باشد.

دبستان نور تعالی در فضایی مناسب، با بهره مندی از تجهیزات آزمایشگاهی کافی و امکانات کمک آموزشی استاندارد در منطقه 22 تهران احداث گردیده است.

 

در این دبستان تلاش شده است تا با استفاده از روش آموزشی کشور فنلاند بالاترین اثربخشی آموزشی در فراگیران ایجاد شود. در این روش دانش آموزان بدون کیف بوده و تکلیفی در منزل نخواهند داشت. مضاف بر اینکه فعالیت های آموزشی صرفا به کودک محدود نشده و والدین را نیز شامل می گردد.

در دبستان نور تعالی از بهره مندی از دانش متخصصان در عرصه های روانشناسی و فیزیولوژی، کلیه حالات و روحیات دانش آموزان بررسی و بر همین اساس برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است و کادر آموزشی موکلف به اجرای آن در نحوه ی برخورد و ارائه دروس به دانش آموزان هستند.

نشانی دبستان نور تعالی:

منطقه 22، شهرک دانشگاه شریف، خیابان تهران، خیابان همدان، کوچه شیراز شرقی، پلاک ۹

شماره های تماس:

021-44990686

021-44990548

09029063961

وب سایت:

http://www.noore-taali1-school.com/