متوسطه دوره دوم (متوسطه عمومی)

دبیرستان دخترانه حجاب 1 یکی از مدارس دولتی آموزش و پرورش منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است. این مدرسه در مقطع متوسطه عمومی (دوره دوم) مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی دبیرستان حجاب 1:

منطقه 22، بلوار دهکده المپیک، زیبادشت بالا، خیابان شهید علیزاده

شماره تماس:

021-44702444