متوسطه (دوره اول و دوم)

دبیرستان دخترانه تهذیب یکی از بهترین مدارس غیردولتی آموزش و پرورش منطقه 5 می باشد که در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است.

این دبیرستان که از امکانات علمی و آموزشی متنوعی برخوردار است، در مقطع متوسطه (دوره اول و دوم) مشغول به فعالیت می باشد.

نشانی دبیرستان تهذیب:

منطقه 22، شهرک گلستان، 35 متری گلها، بنفشه چهارم شرقی، پلاک15

شماره تماس:

021-44701518