محله زیبا دشت بالا در زمین های سیاه دشت از توابع کن و درمنطقه 22 شهرداری تهران واقع شده است.

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قطعات مسکونی این محله به عنوان جایگرین به مالکین اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری اعطا گردید. (هریک از این قطعات 200 مترمربع مساحت دارد)

این محله در سال های 1360 تا 1390 که سال های اوج ساخت و سازهای مسکونی و مهاجرت به این منطقه محسوب می شد، متشکل از سه بخش مسکونی (بلوک های A، B و C) بود. اما در تقسیمات جدید شهرداری منطقه 22، بخش مسکونی مربوط به بلوک A از محله زیبادشت منفک و به شهرک گلستان الحاق گردید.

بلوار زیبادشت که منشعب از بلوار دهکده المپیک می باشد از مهمترین مسیرهای  ورود به این محله و نقطه اتصال آن به محلات دیگر است. همچنین خیابان های فرعی گلستان اول تا پنجم، مهمترین شریان های عبوری زیبادشت در جهت شرق به غرب را تشکیل داده اند.

زیبادشت بالا از شمال به بزرگراه همت و دهکده المپیک، از جنوب به شهرک چشمه و شهرک گلستان، از غرب به بزرگراه آزادگان و از شرق به بلوار دهکده و رودخانه کن محدود شده است.

شهرک لاله و مجتمع های یاس و گلشن در این محله واقع شده اند و وجود مجتمع تجاری گلستان و پارک های گلبرگ، مروارید و سپیدار از جمله محسنات و نقاط قوت این محله به شمار می روند.