مجموعه فرهنگی ورزشی البرز در شهرک دانشگاه شریف واقع در منطقه 22 شهرداری تهران احداث شده است.

از جمله امکانات متعدد این مجموعه می توان به وجود یک زمین اسکیت که قابل استفاده برای بانوان و آقایان، در تمامی گروه های سنی بوده و ارائه دهنده روش های آموزشی روز دنیا زیر نظر مربی رسمی فدراسیون اسکیت می باشد، اشاره کرد.

همچنین مجموعه البرز دارای یک زمین فوتبال در سانس های روز و شب و مختص آقایان است.

نشانی مجموعه فرهنگی ورزشی البرز:

منطقه 22، انتهای بزرگراه همت غرب، شهرک دانشگاه شریف، بلوار اردستانی، خیابان تهران، خیابان همدان

شماره تماس:

44733968 – 021