سالن چند منظوره و مجموعه ورزشی حضرت ابوالفضل از جمله مراکز ورزشی تحت پوشش شهرداری منطقه 22 می باشد که در شهرک دانشگاه شریف  واقع شده است.

این مرکز ورزشی یکی از دو سالن و مجموعه ورزشی در محله شهرک دانشگاه شریف است.

نشانی مجموعه ورزشی حضرت ابوالفضل:

منطقه 22، شهرک دانشگاه شریف، خیابان پرورش، ضلع شمالی پروژه مسکونی نگین

شماره تماس:

44751776 – 021