وردآورد که به عنوان یکی از ورودی های کلان شهر تهران محسوب می گردد، از قدیمترین مناطق غربی پایتخت است که در غربی‌ترین نقطه شهر و در مناطق ۲۱ و ۲۲ شهرداری تهران قرار گرفته است.

براساس تقسیمات شهرداری، از سال ۱۳۸۳ تا به امروز، قسمتی از محلۀ وردآورد که بافت شهری قدیمی تری دارد جزء ناحیۀ ۳ منطقۀ ۲۱ شهرداری و قسمت دیگر آن که دارای بافت شهری به روزتر و عمدتا در حال ساخت می باشد از جمله بخش های منطقۀ ۲۲ شهرداری تهران محسوب شده است.

این منطقه که بدلیل وجود گل های سرخ فراوانش وردآورد (آوردگاه گل سرخ) نامگذاری شده است، از شمال به بزرگراه شهید فهمیده و آزادراه تهران – کرج، از جنوب به بزرگراه شهید لشگری، شهر قدس و بزرگراه بویین زهرا – شهریار، از غرب به شهر گرمدره و از شرق به رودخانه وردآورد – دامنه جنوبی البرز سرچشمۀ این رودخانه بوده و با گذر از وردیج و وردآورد به رودخانه کرج می‌پیوندد – منتهی شده است.

این محله که دارای فضا های سبز انبوه و آب و هوایی مناسب و مطلوب می باشد، طبق آخرین سرشماری مرکز آمار جمعیتی در حدود 15 هزار نفر دارد.

محلۀ حسین آباد، شهرک نگین، شهرک صدف، کوی ویلایی راشته، شهرک الماس، شهرک آتی شهر و شهرک دانشگاه صنعتی شریف از جمله محلات و شهرک های واقع در محله وردآورد هستند.