مرکز جراحی و درمانگاه عمومی ارم از جمله مراکز درمانی واقع در منطقه 22 تهران است که در حال ارائه خدمات به شهروندان، به ویژه ساکنین غرب تهران می باشد.

از جمله بخش های فعال در این مرکز می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛

  • کلینیک های تخصصی
  • بخش بستری
  • اتاق عمل
  • دندانپزشکی
  • اورژانس
  • آزمایشگاه
  • داروخانه
  • فیزیوتراپی
  • رادیولوژی و سونوگرافی

نشانی مرکز جراحی و درمانگاه عمومی ارم :

بلوار دهکده المپیک ، خیابان گلبانگ، زیبادشت بالا، جنب فروشگاه شهروند

شماره های تماس:

44763110-4