مرکز معاینه فنی خودروهای سبک سیار شماره ۶ با مدیریت منصور کچیان زیر مجموعه مرکز بیهقی است.

رانندگان در صورت جابجایی واحد سیار و نیاز به مراجعه مجدد می توانند جهت ادامه کار به مرکز بیهقی مراجعه نمایند. همچنین خودروهای گازسوز قبل از مراجعه به این مرکز بمی بایست جهت بازدید چشمی سیستم CNG به مرکز بیهقی مراجعه نمایند.

این مرکز شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۷:۰۰ مشغول به فعالیت می باشد.

معاینه فنی

معاینه فنی یکی از موثرترین اقداماتی است که در راستای کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، انجام گرفته است. از آنجایی که برخورداری از برگه معاینه فنی، نشان دهنده عملکرد استاندارد تمامی اجزای خودرو و همچنین سلامت آن‌هاست، تمامی خودروهای داخلی و خارجی موجود در بازار کشور که بیش از 4 سال از تاریخ تولید آن‌ها گذشته است، ملزم به انجام معاینه فنی و دریافت برگه معاینه فنی از مراکز مورد تایید هستند.

نشانی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک سیار شماره 6:

کیلومتر ۱۷ آزاد راه شهید فهمیده، مستقر در پمپ بنزین وردآورد شمالی