کامبیز رضایی دهقان زاده عهده دار سمت شهردار در ناحیه 4 شهرداری منطقه 22 است.

نشانی ناحیه 4 شهرداری منطقه 22:

حدفاصل شهرک آزادشهر و بزرگراه خرازی، نبش خیابان میرکمالی

شماره تماس:

96022454 – 021

نمابر:

96090488 – 021

مهمترین فعالیت های شهرداری ها:

 • پیشنهاد اصلاحات شهری، صدور پروانه ایجاد و اصلاح کلیه ساختمان های شهر
 • پیشنهاد برقراری یا لغو عوارض شهر، تغییر نوع و میزان عوارض، برآورد و تنظیم بودجه و متمم اصلاحیه و تفریغ آن و پیشنهاد و اجرای برنامه های عمرانی (با تصویب شورا)
 • ایجاد توسعه، تنظیف و نگهداری و اصلاح معابر و مجاری آب و فاضلاب
 • احداث ابنیه عمومی مورد نیاز شهر
 • تشریک مساعی با مراکز مسئول حفظ ابنیه عمومی، آثار باستانی، مساجد و…
 • مراقبت و مشارکت در امور بهداشتی اهالی
 • تاسیس موسسات فرهنگی، بهداشتی و تعاونی
 • کمک مالی به انجمن های تربیت بدنی و خانه و مدرسه
 • تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد به شواری شهر
 • مراقبت در امور اصناف و صدور پروانه کسب
 • تعطیلی اماکن بدون پروانه
 • جلوگیری از تاسیس و ادامه کار مشاغل و اماکن غیربهداشتی و یا مزاحم
 • اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ شهر از خطراتی چون سیل و حریق
 • اتخاذ تدابیر لازم جهت ساخت خانه های ارزان قیمت
 • تهیه و تعیین میادین عمومی فروش ارزاق و اتخاذ تدابیر برای فراوانی، مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و تردد و توقف وسایل نقلیه
 • و انجام دیگر امور مصوب شورای شهر