پلی کلینیک شماره یک که وابسته به بیمارستان شهید فیاض بخش می باشد از جمله مراکز درمانی منطقه 22 تهران است. این درمانگاه در شهرک سروآزاد واقع شده است در بخش های مختلف مشغول ارائه خدمات ساکنین غرب تهران می باشد.

از جمله بخش های این مرکز درمانی می توان موارد ذیل را نام برد؛

  • جراحی عمومی
  • داخلی
  • ارولوژی
  • زنان
  • اطفال
  • اعصاب و روان
  • چشم پزشکی
  • بینایی سنجی
  • دندانپزشکی
  • آزمایشگاه و سونوگرافی

نشانی درمانگاه پلی کلینیک شماره یک تهران:

 کیلومتر 14 آزادراه تهران – کرج، خروجی شهرک سرو آزاد، جنب مجموعه فرهنگی ورزشی ایران خودرو

شماره های تماس:

021-44782000

نوبت دهی تلفنی :

021-44183440

021-44183445

021-44183450

021-44183455