زمینه فعالیت:

  • تاسیسات

نام مسئول:

  • فکور ایمانی

تعداد کارکنان:

  • 1 نفر

ساعت کاری:

  • 9 صبح الی 21

شماره تماس:

  • 44702890 – 021