زمینه فعالیت:

  • لوازم آشپزخانه

نام مسئول:

  • سروش جهانگیری

نام مسئول مستقر:

  • محمد نوابی

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • 12 سال

ساعت کاری:

  • 9 صبح الی 22

شرایط ارسال محصولات:

  • ارسال رایگان دارد

شرایط ویژه:

  • در نظر گرفتن شرایط ویژه برای افرادی که از طریق سایت اندلس با این فروشگاه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس:

  • 44716795 – 021