زمینه فعالیت:

  • تعمیرگاه اتومبیل

نام مسئول:

  • علی نظری

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • 15 سال

ساعت کاری:

  • 8:30 صبح الی 21

شرایط ویژه:

  • در نظر گرفتن تخفیف برای افرادی که از طریق سایت آندلس با این تعمیرگاه تماس حاصل نمایند.

شماره تماس:

  • 09360040916