زمینه فعالیت:

  • پارچه فروشی

نام مسئول:

  • حبیب صمدی

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • 30 سال

ساعت کاری:

  • 8:30 الی 22

شرایط ارسال محصولات:

  • ارسال رایگان در محدوده

شرایط ویژه:

  • در نظر گرفتن 5 درصد تخفیف برای افرادی که از طریق سایت آندلس به این فروشگاه مراجعه نمایند.

شماره تماس:

  • 44713378 – 021