زمینه فعالیت:

  • تعمیرات صندلی خودرو
  • روکش صندلی

نام مسئول:

  • سهیل قنبری

نام مسئول مستقر:

  • محمد قنبری

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • 1 سال

ساعت کاری:

  • 9 صبح الی 20

شماره تماس:

  • 44752693 – 021