عضو هیئت مدیره:

علی اصغر کشاورزیان

توضیحات کلی:

تعاونی مسکن درجه داران بازنشسته نیروهای مسلح از جمله تعاونی های خوشنام در منطقه 22 شهرداری تهران بوده و پروژه موفق نگین ساحل را در کارنامه دارد.

بیوگرافی:
شرکت تعاونی مسکن درجه داران بازنشسته نیروهای مسلح با شماره ثبت 29876 و شناسه ملی 10100753350 در مهرماه 1356 تأسیس شده است.

کارنامه سازنده:

نشانی دفتر مرکزی:

منطقه 22، شهرک گلستان، میدان ساحل، خیابان جوزانی، خیابان مولوی، قطعه 25 A- ، بلوک 13 اول غربی

کدپستی: 1493871487

* جهت اطلاع از آخرین وضعیت پروژه های این تعاونی در منطقه 22 با شماره 09129402049 تماس حاصل نمایید.