رئیس هیئت مدیره:

مهدی صادقی سنجانی

توضیحات کلی:

تعاونی مسکن کارکنان شبکه قرآن سیما و اخبار خارجی در حال اجرای پروژه خوشنام و موفق برج های مهستان در شهرک گلستان هستند.

بیوگرافی:

تعاونی مسکن کارکنان شبکه قرآن سیما و اخبار خارجی با شماره ثبت 312786 و شناسه ملی 10103491392 در آذرماه سال 1386 تأسیس شد.

کارنامه سازنده:

نشانی دفتر مرکزی:

منطقه 22، شهرک گلستان، بلوار کاج بعد از هوانیروز، پروژه مهستان

کدپستی:

1494735511