تعاونی توسعه ابنیه همت در اطلاعیه شماره 1 سال 1400، اقساط پروژه لکسون تا مهر ماه سال جاری را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری آندلس به نقل از سایت توسعه ابنیه در این اطلاعیه آمده است؛

پیرو اطلاعیه شماره 6 سال 1399، اقساط اعلامی سهام هتل برای سهامداران تعاونی توسعه ابنیه همت (106 نفر) تصریح و سهامدارانی که تاکنون موفق به واریز اقساط اعلامی نشده اند، موظف به پرداخت اقساط طبق جدول ذیل و تسویه یکجای اقساطی هستند که سررسید آنها گذشته است.

ردیف مبلغ (ریال) سررسید قسط
1 100/000/000 1399/05/20
2 100/000/000 1399/06/20
3 100/000/000 1399/07/20
4 100/000/000 1399/08/20
5 100/000/000 1399/09/20
6 100/000/000 1399/10/20
7 100/000/000 1399/11/20
8 100/000/000 1399/12/20
9 100/000/000 1400/01/20
10 100/000/000 1400/02/20
11 100/000/000 1400/03/20
12 100/000/000 1400/04/20
13 100/000/000 1400/05/20
14 100/000/000 1400/06/20
15 100/000/000 1400/07/20

 

پروژه مجلل لکسون در قالب یک برج 30 طبقه در ساحل شرقی دریاچه تعریف شده است.

منبع خبر:

http://www.toseabnieh.ir/fa/Article?q=id%3d5316