بزرگراه علامه جعفری که در غرب شهر تهران واقع شده است در حقیقت امتداد غربی بزرگراه حکیم می باشد.

در تقاطعی غیر همسطح در منطقه 5 تهران، در محل تقاطع بزرگراه شهید ستاری و در امتداد دو بزرگراه حکیم و آیت‌الله کاشانی، پل علامه جعفری واقع شده است.

بزرگراه علامه جعفری با طول تقریبی ۵ کیلومتر از پل علامه جعفری (میدان نور سابق) آغاز و تا تقاطع بزرگراه آیت الله مهدوی کنی امتداد یافته و پس از آن در ادامه به بزرگراه شهید همدانی منتهی شده است.
این بزرگراه پیش از این رسالت غربی نام داشت که با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۸۴ به بزرگراه علامه جعفری تغییر نام یافت.

بزرگراه علامه جعفری دارای چندین تقاطع اصلی با بزرگراه های حکیم، ستاری، آیت الله کاشانی، همدانی و مهدوی کنی می باشد.