تک منظوره

800 خودرو در شبانه روز

نشانی:

انتهای بزرگراه شهید همت، خیابان اردبیلی، نرسیده به شهرداری منطقه 22، پارکینگ شماره یک آبشار

درباره جایگاه سوخت

به محل عرضه سوخت و روان سازها برای خودروها، جایگاه سوخت یا همان پمپ بنزین اطلاق می گردد.

سازه اکثر جایگاه‌ها شبیه به هم بوده و معمولا مخزن در زیر زمین قرار دارد و سوخت به دستگاه تحویل دهنده پمپ می گردد.

در جایگاه های سوخت برای پر کردن مخزن از کامیون باری مخزنی استفاده می شود.