شرکت ایران‌خودرو (سهامی عام) در مرداد ماه 1341  با هدف تولید و فروش انواع خودرو و با نام اولیه ایران ناسیونال تاسیس شد.  سرمایه این شرکت در زمان تاسیس 100 میلیون ریال بود و در شهریور ماه همان سال تحت شماره ثبت  8352 و شناسه ملی 10100360794 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. تولید اولیه شرکت، اتوبوسهای معروف به «ال‌پی» بود.

بعد از سال ها این شرکت در پی توسعه فعالیت هایش و با تولید 1 میلیون خودرو سواری و تجاری و با به کارگیری 21 هزار نفر نیروی انسانی به بزرگترین گروه صنعتی درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA ) تبدیل شد که به فعالیت های صنعتی و خدمات در بخش صنعت خودرو می پرداخت.

ایران خودرو دارای شرکت های تابعه متعددی است که در قالب یک گروه واحد، این شرکت را به سوی اهدافش یاری می دهند. همچنین ایران خودرو در حوزه های سرمایه گذاری، امور مالی ، لیزینگ و توسعه کسب و کار سرمایه گذاری هایی داشته است.

محمدرضا فیض بخش رئیس هیئت مدیره و فرشاد مقیمی مدیرعامل این گروه صنعتی هستند.

نشانی شرکت ایران خودرو:

کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص کرج (بزرگراه شهید لشگری)

کدپستی: ۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷

شماره تماس:

۴۸۹۰۱ – 021

نمابر:

١ – ۴۴٩٣۴٠٠٠ – 021

وب سایت:

https://www.ikco.ir/fa/