زمینه فعالیت:

  • ابزار، رنگ و اتصالات پولیکا

نام مسئول:

  • صفرعلی دهقانی

نام مسئول مستقر:

  • رضا دهقانی

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • 2 سال

ساعت کاری:

  • 9 صبح الی 21

شماره تماس:

  • 40445762 – 021