شیک پوشی حق فرزندان شماست.

زمینه فعالیت:

  • پوشاک کودک

نام مسئول:

  • نجمه حیدری

نام مسئول مستقر:

  • بهاره احمدبیگی

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • 2 سال

ساعت کاری:

  • 11 صبح الی 22

فروش اینترنتی:

  • ندارد

شماره تماس:

  • 44771273 – 021