زمینه فعالیت:

  • کباب و جگر

نام مسئول:

  • محسن صمدی

نام مسئول مستقر:

  • انور فیضی

تعداد کارکنان:

  • 5 نفر

سابقه فعالیت:

  • 4 سال

ساعت کاری:

  • 12 الی 24

شرایط ویژه:

  • در نظر تخفیف برای افرادی که از طریق سایت آندلس با این مکان تماس حاصل نمایند.

شماره تماس:

  • 44717266 – 021