زمینه فعالیت:

  • سیسمونی و پوشاک کودک

نام مسئول:

  • زینلی

تعداد کارکنان:

  • 1 نفر

سابقه فعالیت:

  • 2 سال

ساعت کاری:

  • 10:30 الی 21

شرایط ویژه:

  • در نظر گرفتن تخفیف برای افرادی که از طریق سایت آندلس با این فروشگاه تماس حاصل نمایند.

فروش ویژه و جشنواره:

  • آخر فصول

شماره تماس:

  • 46020352 – 021