زمینه فعالیت:

  • پوشاک کودک

نام مسئول:

  • محمدزاده

نام مسئول مستقر:

  • میثم پوربهرام

تعداد کارکنان:

  • 1 نفر

سابقه فعالیت:

  • 1 سال

ساعت کاری:

  • 11 الی 22

فروش اینترنتی:

  • دارد

فروش ویژه و جشنواره:

  • آخر فصول

شماره تماس:

  • 46020828 – 021