زمینه فعالیت:

  • لباس زنانه

نام مسئول:

  • کیانی راد

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • حدود 40 سال

ساعت کاری:

  • 10 الی 20

شماره تماس:

  • 46056124 – 021