زمینه فعالیت:

  • IT ، شبکه و دوربین مداربسته

نام مسئول:

  • سید حامد هدایتی

تعداد کارکنان:

  • 7 نفر

سابقه فعالیت:

  • 11 سال

ساعت کاری:

  • 9 صبح الی 21

سازمان های دولتی، خصوصی و بیمه ای طرف قرارداد:

  • راه و شهرسازی

شماره تماس:

  • 91012709