زمینه فعالیت:

  • پوشاک کودک

نام مسئول:

  • نفیسه فرهادی

نام مسئول مستقر:

  • زرگری

تعداد کارکنان:

  • 2 نفر

سابقه فعالیت:

  • 1 سال

ساعت کاری:

  • 11 الی 22

فروش اینترنتی:

  • دارد

شماره تماس:

  • 46029559 – 021