زمینه فعالیت:

  • پوشاک زنانه (جین)

نام مسئول:

  • بهنام جیریایی

نام مسئول مستقر:

  • مریم مردانی

تعداد کارکنان:

  • 1 نفر

سابقه فعالیت:

  • 6 سال

ساعت کاری:

  • 10 الی 22

فروش اینترنتی:

  • دارد

شماره تماس:

  • 09198317470